image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Články

Naši partneri

P.č. Partner Hodnota daru Druh daru Účel daru
1. FEGA FROST, s.r.o. 117,71 finančný dar Podpora záujmových aktivít prijímateľov sociálnej služby
2. ARJO-HUMANIC, s.r.o.  281,46  vecný dar - polohovateľná posteľ Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby