image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
Vojteková Gabriela Referent PaM 054/4722313 - kl. 106
Mgr. Blahotová Iveta Finančný účtovník 054/4722313 - kl. 105
Fertaľová Anna Sekretariát, Administrátor soc. agendy 054/4722313 - kl. 101