image1.JPGimage2.JPGimage3.JPGimage4.JPGimage5.JPG

Úsek odborných a ďalších činností – vedúci úseku

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD. Sociálny pracovník 054/4722313- kl. 111 0911434524